Voortgang Kwaliteitsregister NVBMH

Het Kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners is gereed sinds juli 2016. De Algemeen leden van de NVBMH kunnen zich al inschrijven. De eerste Bachelor Medisch Hulpverleners zijn dan ook opgenomen in het Kwaliteitsregister en zijn openbaar raadpleegbaar via de site.

Vanaf maart kunnen ook de Bachelor Medisch Hulpverleners die géén lid zijn van de NVBMH zich registreren in het kwaliteitsregister. Via het aanmeldformulier voor het kwaliteitsregister verkrijgt men een account waarmee je via de website van de NVBMH het Kwaliteitsregister kan bereiken om je persoonlijke dossier aan te maken of te wijzigen.

Korting lidmaatschap NVBMH

Bij een inschrijving in het kwaliteitsregister in combinatie met het Algemeen lidmaatschap van de NVBMH  krijgt men een éénmalige korting van € 10,- op de contributie van de NVBMH in het contributiejaar volgend op het jaar van de inschrijving in het Kwaliteitsregister.

Eerder in gaan registratieperiode

Enkele Medisch Hulpverleners zijn afgestudeerd voordat het kwaliteitsregister gereed was. Daarom is het voor diegene mogelijk om de registratie eerder in te laten gaan. Het eerder in laten gaan van deze registratie periode van vijf jaar kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016.

Het is tot 1 juli 2017 mogelijk om een aanvraag in te dienen om je registratieperiode eerder in te laten gaan. Na die datum zal de datum van inschrijving gelden. Een aanvraag kun je indienen via kwaliteit@nvbmh.nl. Je aanvraag wordt dan door Commissie Kwaliteit en de Werkgroep Kwaliteitsregister in behandeling genomen.

Mocht je vragen hebben over de registratie in het kwaliteitsregister, kun je contact opnemen met kwaliteit@nvbmh.nl

Mocht je vragen over hebben over het inloggen of het lidmaatschap, kun je contact opnemen met secretaris@nvbmh.nl

Nog geen reacties

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?