2023

Het Nederlands Tijdschrift voor Medisch Hulpverleners is een waardevol en interessant blad over de BMH & NVBMH voor Medisch Hulpverlenerswerkgevers én onderwijsinstellingen. Het tijdschrift heeft een medisch vakinhoudelijk en wetenschappelijk karakter en is door Medisch Hulpverleners gemaakt. Het NTvBMH heeft een jaarlijkse uitgave in november, gericht op praktijk, politiek, kennis en innovatie van de Medisch Hulpverlener. Wil je een bijdrage doen? Dat kan volgens de Auteursrichtlijnen Nederlands Tijdschrift voor Medisch Hulpverleners.
Mail dan naar info@nvbmh.nl.
Mocht u willen adverteren in het Nederlands Tijdschrift voor Bachelor Medisch Hulpverleners; mail dan naar info@nvbmh.nl.

Literatuurlijsten

Bolt, L.L.E., Verweij, M.F., van Delden, J.J.M. (2010). Ethiek in praktijk Uitgeverij van Gorcum.

Overheid (z.d). Burgerlijk wetboek boek 7 titel 7 afdeling 5 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Geraadpleegd op 17-7-2023, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-07-01/#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5

Belmont Technical Technologies (2023). Geraadpleegd op 16/7/2023 via https://belmontmedtech.com/normothermia-and-hypothermia

Farmacotherapeutisch Kompas (2023). Geraadpleegd op 16/7/2023 via https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/fibrinogeen#eigenschappen

Martini (2007), The effects of hypothermia on fibrinogen metabolism and coagulation function in swine. Metabolism. Volume 56, Issue 2, February 2007, Pages 214-221.

Segers, M.J.M. et al (1997). Drie patiënten met accidentele hypothermie; opwarmen op maat. Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1369-72

Wasseem, M., Bjerke, S. (2023). Splenic Injury. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan.

Amirshahi, M., Behnamfar, N., Badakhsh, M., Rafiemanesh, H., Sheyback, M., & Sari, M. (2020). Prevalence of postoperative nausea and vomiting: A systematic review and meta-analysis. Saudi Journal of Anaesthesia, 14(1), 48. https://doi.org/10.4103/sja.sja_401_19

Beloeil, H. (2019). Opioid-free anesthesia. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 33(3), 353–360. https://doi.org/10.1016/j.bpa.2019.09.002

Hennis, P. J., van Dongen, H. P. A., & van Klei, W. A. (2018). Leerboek Anesthesiologie (vierde, herziene druk editie). Bohn Stafleu van Loghum.

Horn, C. C., Wallisch, W. J., Homanics, G. E., & Williams, J. W. (2014). Pathophysiological and neurochemical mechanisms of postoperative nausea and vomiting. European Journal of Pharmacology, 722, 55–66. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2013.10.037

Hung, K., Chiu, C., Hsu, C., Lin, C., Liao, S., Teng, I., Chen, I. P., & Sun, C. (2022). Impact of Opioid-Free Anesthesia on Analgesia and Recovery Following Bariatric Surgery: a Meta-Analysis of Randomized Controlled Studies. Obesity Surgery, 32(9), 3113–3124. https://doi.org/10.1007/s11695-022-06213-7

Lupke, M. (2021, 20 april). Opiaatvrije anesthesie. OK Visie. Geraadpleegd op 14 november 2022, van https://www.okvisie.nl/blog/opiaatvrije-anesthesie

Malo-Manso, A., Fontaneda-Heredia, A., Romero-Molina, S., Sepúlveda-Haro, E., Escalona-Belmonete, J. J., & Guerrero-Orriach, J. L. (2022). Opioid-Free Anaesthesia Improves Anaesthesia Recovery when Compared with that of Opioid-Based Anaesthesia. Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials. Current Medicinal Chemistry, 30(14), 1667–1681. https://doi.org/10.2174/0929867329666220907155612

Noordzij, P. G., Klimek, M., & Landman, J. (2017). Klinische anesthesiologie (3de editie). De Tijdstroom.

Olausson, A., Svensson, C., Andréll, P., Jildenstål, P., Thörn, S., & Wolf, A. (2022). Total opioid‐free general anaesthesia can improve postoperative outcomes after surgery, without evidence of adverse effects on patient safety and pain management: A systematic review and meta‐analysis. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 66(2), 170–185. https://doi.org/10.1111/aas.13994

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2022, 5 juli). De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de corona-pandemie. Schattingen voor 2020 en 2021 | RIVM. RIVM.nl. Geraadpleegd op 18 februari 2023, van https://www.rivm.nl/publicaties/gezondheidsgevolgen-uitgestelde-operaties-tijdens-coronapandemie

Salomé, A., Eghiaian, A., Fletcher, D., & Martinez, V. (2021). Opioid-Free Anesthesia Benefit–Risk Balance: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of Clinical Medicine, 10(10), 2069. https://doi.org/10.3390/jcm10102069

Sherman, J. D., Le, C., Lamers, V., & Eckelman, M. J. (2012). Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Anesthetic Drugs. Anesthesia & Analgesia, 114(5), 1086–1090. https://doi.org/10.1213/ane.0b013e31824f6940

Teune, A. (2022). Opioïd-vrije anesthesie. Curare, 20, 18–21.

https://www.anafylaxis.nl/allergie/preventie-wat-kun-je-er-tegen-doen/wat-te-doen-bij-een-allergische-reactie/

Ambulancezorg Nederland. (z.d.). Protocol pijnbestrijding van regio haaglanden uit LPA 1.8.

Apotheek.nl. (2021). Paracetamol. Geraadpleegd op 4 maart 2023, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/paracetamol#pijn

ATLAS.ti. (2023, 28 februari). The #1 Software for Qualitative Data Analysis. https://atlasti.com/

Boeije, H., & Bleijenbergh, I. (2023). Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen (4e druk). Amsterdam: Boom.

Cantais, A., Schnell, D., Vincent, F., Hammouda, Z., Perinel, S., Balichard, S., Abroug, F., Zeni, F., Meziani, F., Bornstain, C., & Darmon, M. (2016). Acetaminophen-Induced Changes in Systemic Blood Pressure in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine, 44(12), 2192–2198. doi: 10.1097/CCM.0000000000001954

Charlton, K., Limmer, M., & Moore, H. (2020). Intravenous versus oral paracetamol in a UK ambulance service: a case control study. British Paramedic Journal, 5(1), 1–6. doi: 10.29045/14784726.2020.06.5.1.1

Chiam, E., Weinberg, L., Bailey, M., McNicol, L., & Bellomo, R. (2016). The haemodynamic effects of intravenous paracetamol (acetaminophen) in healthy volunteers:a double-blind, randomized, triple crossover trial. British Journal of Clinical Pharmacology, 81(4), 605–612. https://doi.org/10.1111/bcp.12841

Freo, U., Ruocco, C., Valerio, A., Scagnol, I., & Nisoli, E. (2021). Paracetamol: A Review of Guideline Recommendations. Journal of Clinical Medicine, 10(15), 3420. https://doi.org/10.3390/jcm10153420

ImpressIV. (z.d.). Orale vs intraveneuze toediening. Geraadpleegd op 4 maart 2023, van https://www.impressiv.org/infusen

Inage, S., Yajima, R., Nagahara, S., Kazama, A., Takamura, M., Shoji, T., Kadoi, M., Tashiro, Y., & Ise, Y. (2022). Acetaminophen-induced hypotension in sepsis. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences, 8(1). https://doi.org/10.1186/s40780-022-00245-y

NVBMH. (2016). Beroepsprofiel-Bachelor-Medisch-Hulpverlener. NVBMH.      https://www.nvbmh.nl/wp-content/uploads/2016/10/Beroepsprofiel-Bachelor-Medisch-Hulpverlener-NVBMH-DEFINITIEF-juni-2016.pdf

Scheepers, P., & Tobi, H., & Boeije, H. (2016). Onderzoeksmethoden (9e druk). Amsterdam: Boom.

Synoniemen.net. (z.d.). Vertaling van “raadgeving” uit het Nederlands naar het Engels.         https://synoniemen.net/vertalingen.php?word=raadgeving&source=nl&target=en

Verhoeven, N. (2022). Wat is onderzoek? :praktijkboek voor methoden en technieken (7e druk). Amsterdam: Boom.

Zorginstituut Nederland. (z.d.-a). Paracetamol. Farmacotherapeutisch Kompas. Geraadpleegd op 4 maart 2023, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/paracetamol#eigenschappen

Zorginstituut Nederland. (z.d.-b). PARACETAMOL B.BRAUN INFVLST 10MG/ML FLACON 100ML | Medicijnkosten.nl. Geraadpleegd op 4 maart 2023, van https://www.medicijnkosten.nl/medicijn?artikel=PARACETAMOL+B.BRAUN+INFVLST+10MG%2FML+FLACON+100ML&id=2781f769f3411ecfe66bb0c703751be8

Zorginstituut Nederland. (z.d.-c). PARACETAMOL TEVA TABLET 500MG. Medicijnkosten.nl. Geraadpleegd op 4 maart 2023, van https://www.medicijnkosten.nl/medicijn?artikel=PARACETAMOL+TEVA+TABLET+500MG&id=7196106a262e3c0edbfeed69c60924c2

Noordzij, P.G., Klimek, M., Stamer, A.J. (2010). Klinische anesthesiologie. De Tijdstroom.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?