Tijdelijk BIG-register BMH: Informatie van het CIBG

Per 1 januari 2019 wordt de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) opgenomen in het tijdelijk BIG-register dat wordt ingesteld voor het experimenteerberoep BMH. Voor experimenteerberoepen geldt dat ze:

 • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
 • zich moeten registreren in het tijdelijk experimenteerregister;
 • vallen onder het tuchtrecht;
 • tijdelijk bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Aanvraag BIG-registratie: vanaf 1 oktober 2018

Vanaf 1 oktober 2018 geldt dat alle afgestudeerde BMH’ers een aanvraag voor registratie in het tijdelijk (BIG)-register kunnen indienen bij het BIG-register. Registratie gaat niet automatisch: u moet zelf een aanvraag voor registratie doen. Dat geldt ook voor de BMH die in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) staat ingeschreven.

Regel uw aanvraag via ‘Mijn BIG-register’ op www.bigregister.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD of BIG-login nodig. De kosten van registratie in het BIG-register zijn 85 euro. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra uw aanvraagformulier en betaling van 85 euro binnen zijn.

Vanaf 1 januari 2019 is uw registratie geldig en zichtbaar in het tijdelijke (BIG-)register.

Hoe werkt registratie in het BIG-register?

Voor uw BIG-registratie heeft u een aantal documenten nodig. Zorg dat u alles compleet heeft voordat u aan de registratie begint, dat scheelt tijd.

Let op: zorg voor een tijdige aanvraag bij het BIG-register! De inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag kan 8 weken duren. Bent u niet voor 1 januari 2019 ingeschreven, dan verliest u vanaf die datum de bevoegdheid tot het voeren van de titel Bachelor Medisch Hulpverlener en tot het verrichten van de handelingen die aan de BMH’er zijn voorbehouden, totdat u wel bent ingeschreven.

Stapsgewijs:

  • Ga naar www.bigregister.nl en log in met DigiD of BIG-login;
  • Vul het online aanvraagformulier in;
  • Print en onderteken het formulier;
  • Voeg een gewaarmerkte kopie van uw diploma toe OF mail een digitaal uittreksel van uw diploma
   • Toelichting gewaarmerkte kopie van uw diploma

Een gewaarmerkte kopie is een kopie met een inktstempel en een handtekening of paraaf van uw opleiding, of van een notaris uit een EER-lidstaat. Het mag geen kopie van de gewaarmerkte kopie zijn. Let op: verstuur de gewaarmerkte kopie per post.

   • Toelichting digitaal uittreksel van uw diploma

Als uw gegevens in het online diplomaregister van DUO staan, kunt u ook een digitaal uittreksel van uw diploma e-mailen naar uittreksel@bigregister.nl. Dit mag geen geprinte versie van het uittreksel zijn. Neem uw achternaam en geboortedatum op in de onderwerpregel. U kunt het uittreksel niet via OneDrive met ons delen. Het certificaat dat bewijst dat het document afkomstig is van DUO, ontbreekt hierbij namelijk. U dient het PDF-document rechtstreeks vanaf uw diplomaregister naar het BIG-register te sturen.

  • Stuur het ondertekende formulier en de gewaarmerkte kopie van uw diploma op naar:

BIG-register, Postbus 3173, 6401 DR Heerlen

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.

Tijdelijke registratie BMH

Sinds 1 mei 2017 is de BMH bij wijze van experiment al bevoegd om zelfstandig een aantal voorbehouden handelingen te verrichten. Het gaat om een experiment voor een periode van vijf jaar. Vanaf 1 januari 2019 wordt de BMH opgenomen in het tijdelijke (BIG-)register. Wanneer het experiment geslaagd blijkt, dan wordt de BMH als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register en wordt daarmee definitieve zelfstandige bevoegdheid toegekend. Is dit niet het geval, dan vervalt de registratie van de BMH in het tijdelijk (BIG-)register.

 Correspondentie

U ontvangt de correspondentie van het BIG-register per e-mail of per post. U geeft uw voorkeur aan bij uw aanvraag. Zorg ervoor dat uw actuele gegevens altijd bij het BIG-register bekend zijn. Wilt u iets wijzigen? Log in met DigiD of BIG-login bij ‘Mijn BIG-register’. In uw digitale dossier vindt u alle correspondentie met het BIG-register.

Vragen over uw BIG-registratie?

Stel uw vraag via het contactformulier op de website van het BIG-register of neem telefonisch contact op met de BIG-informatielijn (0900 89 98 225).

Nog geen reacties

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?