Stand van zaken art. 36a Wet BIG BMH december 2016

Stand van zaken voortgang voornemen tot het starten van een experiment met de Bachelor Medisch Hulpverlener in het kader van Artikel 36a Wet BIG. Een bericht vanuit het Landelijk Platform Bacheloropleiding Medische Hulpverlening, december 2016:

 • De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft op 6 augustus 2014 besloten tot het laten starten van een experiment met de Bachelor Medisch Hulpverlener in het kader van Artikel 36a Wet BIG.
 • In aansluiting op dit besluit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ontwikkeld ten behoeve van dat experiment in samenwerking met betrokken veldpartijen en vervolgens is de concept AMvB in procedure gebracht. (o.a. voorhang bij Tweede Kamer en advisering door de Raad van State)
 • In juli 2016 heeft de Raad van State een advies uitgebracht over het voornemen te starten met een experimenteertraject Art. 36a Wet BIG BMH.
 • In vervolg op dit advies zijn in augustus/september 2016 de veldpartijen geraadpleegd die het meest zijn betrokken bij de Bachelor Medisch Hulpverlener (beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties en opleidingsorganisaties). Deze veldraadpleging was erop gericht te peilen of er bij deze organisaties nog steeds voldoende draagvlak bestaat voor de start van een experimenteertraject Art. 36a Wet BIG BMH.
 • Het resultaat uit deze veldraadpleging, aangevuld met een ambtelijke reactie op het advies van de Raad van State ligt op dit moment bij de Minister ter besluitvorming voor om al dan niet te starten met het Experiment Art. 36a Wet BIG BMH.

2 Reacties

 1. Suzanne van Lankvelt

  In ziekenhuis Bernhoven Uden gestart met een experiment BMH op de AOA. Ik kan niet wachten tot de BIG registratie een feit is!

 2. Henk Bekendam

  01-02-2017 starten 6 afgestudeerde BMH-ers binnen onze organisatie RAV Brabant MWN.
  Het zou geweldig zijn als het experimenteer artikel op deze datum positief bekrachtigt gaat worden door onze Minister……. We zijn in hoopvolle afwachting en vernemen graag spoedig als er ontwikkelingen zijn op dit vlak.

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?