Stand van zaken art. 36a Wet BIG BMH oktober 2016

Stand van zaken Experimenteertraject AMvB Artikel 36a Wet BIG Bachelor Medisch Hulpverlener
Een bericht vanuit het Landelijk Platform Bacheloropleiding Medische Hulpverlening:

Het ministerie van VWS verwerkt momenteel de opmerkingen die door de Raad van State zijn gemaakt op het Concept Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Art. 36a Wet BIG BMH en de daarop betrekking hebbende toelichting. Op de door het ministerie van VWS in gang gezette ‘veldraadpleging’ met betrekking tot het experimenteertraject BMH zijn eind september nagenoeg alle reacties ontvangen. Het ministerie verwacht medio oktober de resterende reacties. Het ministerie van VWS analyseert de reacties van deze veldraadpleging gedurende de komende periode en gebruikt deze als aanvullende informatie voor de definitieve besluitvorming over de start van het experimenteertraject Art. 36a Wet BIG BMH. Het streven is om uiterlijk dit najaar hierover duidelijk te verschaffen.

Nog geen reacties

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?