NVBMH publiceert eigen Afwegingskader Huiselijk Geweld en Kinderen- en Ouderenmishandeling

Op 1 december heeft de ALV van de NVBMH ingestemd met het nieuwe afwegingskader rondom Huiselijk Geweld en Kinderen- en Ouderenmishandeling. Met het afwegingskader wordt voldaan aan de wens van het ministerie van VWS om vanuit elke beroepsgroep een afwegingskader te hebben met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt in het Basisdocument ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ het volgende:

“Goede hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling is gericht op alle leden in een (gezins)systeem: minderjarigen en volwassenen, pleger(s) en slachtoffer(s). Er wordt met alle betrokkenen samengewerkt in het maken, evalueren en uitvoeren van veiligheids- en hulpplannen. En er is sprake van multidisciplinaire samenwerking tussen beroepskrachten, waarin mogelijkheden zijn tot (het organiseren van) gespecialiseerde hulp en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt over casusregie.”

Ten einde deze goede hulp, als Medisch Hulpverlener, te kunnen bieden heeft de NVBMH een afwegingskader opgesteld. Hierbij stelt de beroepsvereniging de norm dat bij acuut of structureel geweld een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.
Dit afwegingskader bestaat uit vijf vragen die de Medisch Hulpverlener helpen een goede afweging te maken of het noodzakelijk is de vermoedens van mishandeling te melden bij Veilig Thuis.

Dit document is, met behulp van vertrouwensarts (Veilig Thuis Flevoland) A. van der Bas en inhoudsdeskundige (Augeo) R. Drijfhout, opgesteld door Ellen Schepens met reviews van Nina Verrips, Kelvin Zomer, Joshje de Goeij en Klaas-Jan Regien.

Voor vragen over de meldcode en andere beroeps gerelateerde onderwerpen kunt u mailen naar info@nvbmh.nl

Nog geen reacties

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?