Medewerking Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG BMH

Onlangs verzocht het onderzoeksteam alle Medisch Hulpverleners mee te werken aan de eerste meting van het Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG BMH. Het onderzoeksteam heeft nog niet van iedereen een reactie mogen ontvangen en willen je hiertoe nog eens uitnodigen.

Dit onderzoek evalueert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, de effectiviteit en doelmatigheid van het tijdelijk toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan BMH-ers t.a.v. een aantal voorbehouden handelingen. Het onderzoek speelt een cruciale rol bij de beslissing om de tijdelijke status om te zetten in een definitieve en is daarom uitermate belangrijk voor de positie van de BMH.

We begrijpen dat het onderzoek een tijdsinvestering van je vraagt, maar gezien het belang van het onderzoek voor de verdere besluitvorming van het Ministerie van VWS willen wij u nogmaals dringend verzoeken om:

·         een digitale vragenlijst in te vullen;

·         2 artsen en/of verpleegkundig specialisten en/of physician assistants met wie u nauw samenwerkt te benaderen om een digitale vragenlijst in te vullen;

·         alsook 2 andere collega zorgverleners met wie u nauw samenwerkt (bijv. operatieassistenten, ambulanceverpleegkundigen, of anesthesiemedewerkers) te benaderen om een digitale vragenlijst in te vullen.

Als je geen eerdere e-mail hierover hebt ontvangen of als deze niet meer in je bezit is, kun je contact opnemen met het onderzoeksteam via onderzoek.wetbig@mumc.nl. Ook voor vragen over het onderzoek kun je hier terecht.

Ben je niet (meer) als BMH werkzaam of volg je inmiddels een andere opleiding, wil je dit dan melden bij het onderzoeksteam?

Verricht je géén voorbehouden handelingen? Ook dan word verzocht de vragenlijst in te vullen.

Alle vragenlijsten kunnen worden ingevuld tot 11 december 2017.

Heel erg bedankt voor jullie medewerking!  Namens het onderzoeksteam; Prof. Dr. B. Vrijhoef, projectleider & mevr. Drs. D. De Bruijn-Geraets, onderzoeker

 

Nog geen reacties

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?