Koppeling diploma aan BIGregister

Graag informeert het CIBG, uitvoeringsorgaan van het ministerie van VWS jullie over het volgende.

Koppeling diplomaregister DUO
Het afgelopen jaar hebben we bij het BIG-register verbeteringen geïntroduceerd waarmee het doen van aanvragen voor de BIG-registratie en herregistratie vereenvoudigd is. Zo is het online aanvraagformulier aangepakt. Er is echter nog steeds ruimte voor verbetering. De laatste weken van 2019 is er hard gewerkt aan een belangrijke wijziging: een koppeling met het diplomaregister van DUO. Vanaf heden is deze koppeling tussen het BIG-register en het diplomaregister van DUO gerealiseerd. Als het diploma van de afgeronde beroepsopleiding in DUO staat, hoeft de aanvrager geen (gewaarmerkte kopie van het) diploma meer aan te leveren bij de aanvraag voor registratie in het BIG-register. De tijd van het mailen van digitale uittreksels of het per post opsturen van originele papieren diploma’s is dan voor de meeste situaties voorbij.

Uploaden documenten
Het is daarnaast vanaf december 2019 mogelijk om bepaalde documenten digitaal te uploaden bij de aanvraag. Waar voorheen alle bewijsstukken voor herregistratie per post aangeleverd moesten worden, kan nu een deel van deze documenten worden geüpload in ‘Mijn BIG-register’. Alleen documenten waarvan de echtheid via bijvoorbeeld een waarmerk moet worden vastgesteld, moeten nog per post worden aangeleverd. Met deze nieuwe functionaliteiten hopen wij de aanvraag voor (her)-registratie weer iets makkelijker te maken.

 

Na afstuderen behoort elke BMH’er zich te registreren in het BIG-register. Zonder deze registratie mag je geen voorbehouden handelingen uitvoeren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar deze pagina. 

Nog geen reacties

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?