HAN onderzoekt weerbaarheid BMH Ambulancezorg

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen doet in de ‘copingstudie’ onderzoek naar indrukwekkende gebeurtenissen van de Medisch Hulpverlener in de ambulancezorg. Het eerste wetenschappelijke artikel uit deze studielijn is nu te lezen via deze link.

De ‘copingstudie’ is in 2020 gestart en met de resultaten van de studie willen de onderzoekers onderwijs en tools ontwikkelen om (toekomstig) BMH-professionals adequaat te ondersteunen bij het omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen. In deze eerste deelstudie is onderzocht welke situaties startende BMH-professionals als indrukwekkend ervaren, welke coping stijlen zij hanteren tijdens en na het ervaren van een indrukwekkende gebeurtenis en hoe ze hierin begeleid en hierop voorbereid worden.

Waar een emotionele connectie, controleverlies en onbegrip factoren zijn die een casus lastig kunnen maken, zijn de jonge professionals uitgerust met een scala aan copingmechanismen. Zij herinneren zich niet dat dit veelvuldig in de opleiding voorkwam. De aanbeveling is dan ook om hier meer ruimte voor in te richten.

Er zijn in de studie drie thema’s naar voren gekomen die een gebeurtenis indrukwekkend kunnen maken: emotionele afstand versus emotionele nabijheid, in controle voelen of minder in controle voelen en een diep geworteld gevoel van onbegrip.
De geïnterviewde BMH’ers benoemden meerdere situaties als indrukwekkend; situaties met zieke of overleden kinderen, beschadigde lichamen, B-ritten, reanimaties, zorgelijke thuissituaties (misbruik, geweld), suïcides en situaties waarin de eigen veiligheid onder druk staat.
Het blijkt uit de resultaten dat de rol van de werkbegeleider rondom coping tijdens de BMH-opleiding en het daaropvolgende traineeship cruciaal is. Vanwege de cruciale rol in het vroegtijdig identificeren, coachen en leren, is het belangrijk dat werkbegeleiders op hun beurt adequaat ondersteund worden door hun organisaties en de BMH-opleidingen.

Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van het LAIZ en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een Medisch Hulpverlener ambulancezorg (RAV Brabant Midden-West-Noord) en door studenten BMH en verpleegkunde als onderdeel van hun hbo-scriptie-onderzoek. Hiermee toont de Medisch Hulpverlener zijn affiniteit met wetenschap en evidence-based werken.

Op het NVBMH-symposium van 4 november zal de onderzoeksgroep meer toelichting geven over de copingstudie. Koop kaarten via www.nvbmhsymposium.nl

Nog geen reacties

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?