Commissies en werkgroepen

De NVBMH heeft verschillende commissies om het bestuur van de vereniging te ondersteunen. De commissies bestaan uit leden van de vereniging. De commissies worden aangesteld door het bestuur van de NVBMH.

Beloning Bestuurs- en commissieleden vanaf 2021

 

De werkgroep Anesthesie houdt zich bezig met ontwikkelingen voor de Medisch Hulpverlener Anesthesie. Zij doen onderzoek onder deze groep professionals, initiëren scholing en zijn de schakel tussen het bestuur en de professional.

De commissie bestaat momenteel uit:

De werkgroep Ambulancezorg houdt zich bezig met ontwikkelingen voor de Medisch Hulpverlener Ambulancezorg. De commissie bestaat momenteel uit:
Nikki Berendsen
Thijs van Zonneveld
Tim Schurink

De commissie communicatie heeft als doel structureel en zo volledig mogelijk te informeren over de activiteiten van de NVBMH. Deze commissie richt zich op leden van de NVBMH, andere Bachelor Medisch Hulpverleners en het werkveld waarin de Bachelor Medisch Hulpverlener werkzaam is.Activiteiten waarmee de commissie zich bezig houdt zijn voornamelijk:

 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Magazine
 • Social media
 • Public Relations op scholen en congressen

Deze commissie bestaat op dit moment uit:

Anne de Baaij (Redactie@nvbmh.nl)
Rianne Hoogendijk- Buddingh
Jeanne Spaan
Herma Doornenbal
Doesjka Breukel
Sascha Tijssen
Toby Derks

Mail: communicatie@nvbmh.nl

De commissie deskundigheidsbevordering heeft als voornaamste doel het organiseren van een uitnodigend en inspirerend symposium.Activiteiten waarmee de commissie zich bezig houdt zijn voornamelijk:

 • Het samenstellen van een interessant programma
 • Contacten leggen en onderhouden met sprekers
 • Streven naar hoge kwaliteit van de onderwerpen en presentaties, accreditatiewaardig
 • Creëren van een mooi platvorm voor het symposium (locatie, catering, entertainment)

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Tim Schurink
Thom van der Heijden
Joelle Gorissen
Romy Verkamman
Tristan Kremer
Duco Schoordijk
Daniël Zwart
Jasmine van Andel
Ise Bongers

Mail: dkb@nvbmh.nl

De commissie kwaliteit heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de Medisch Hulpverlener te waarborgen.Activiteiten waarmee de commissie zich bezig houdt zijn voornamelijk:

 • Stimuleren van registratie in het kwaliteitsregister
 • Controleren van accreditatie van nascholing
 • Bevorderen van beschikbaarheid en toegankelijkheid van nascholing
 • Stimuleren van de uniformiteit en kwaliteit van de opleidingen in Nederland
 • Herziening beroepsprofiel aansluitend op actuele wetgeving en ontwikkelingen in het onderwijs

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Sophie Kreumer               kwaliteit@nvbmh.nl
Arjen Venema                   register@nvbmh.nl

Binnen de Commissie Kwaliteit bestaan twee commissies:

Commissie registratie en herregistratie

Commissie Registratie en Herregistratie is verantwoordelijk voor het goedkeuren en beoordelen van dossiers van Medisch Hulpverleners die zich willen inschrijven of herregistreren in het kwaliteitsregister. Zij controleren of de Medisch Hulpverleners aan de inschrijfeisen voldoen die staan beschreven in het document Reglement 1e registratie Kwaliteitsregister NVBMH. Na de registratieperiode beoordeelt deze commissie of een Medisch Hulpverlener voldoende punten heeft behaald voor een herregistratie.

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Ferdi Tabak
Rick van de Sande
Marielle van Bree

Mail: register@nvbmh.nl

Commissie accreditatie

Commissie accreditatie is verantwoordelijk voor het beoordelen van bij- en nascholingen, voor accreditatie punten. Zij kennen punten toe aan deze activiteiten aan de hand van de Richtlijn Accreditatie voor bij- en nascholingen.

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Kelvin Zomer

Mail: accreditatie@nvbmh.nl

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?