Commissies

De NVBMH heeft verschillende commissies om het bestuur van de vereniging te ondersteunen. De commissies bestaan uit leden van de vereniging. De commissies worden aangesteld door het bestuur van de NVBMH.

De commissie communicatie heeft als doel structureel en zo volledig mogelijk te informeren over de activiteiten van de NVBMH. Deze commissie richt zich op leden van de NVBMH, andere Bachelor Medisch Hulpverleners en het werkveld waarin de Bachelor Medisch Hulpverlener werkzaam is.Activiteiten waarmee de commissie zich bezig houdt zijn voornamelijk:

 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Magazine
 • Social media
 • Public Relations op scholen en congressen

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Rianne Buddingh
Jeanne Spaan
Joshje de Goeij
Maarten Barten
Floris Hegeman

Mail: communicatie@nvbmh.nl

De commissie deskundigheidsbevordering heeft als voornaamste doel het organiseren van een uitnodigend en inspirerend symposium.Activiteiten waarmee de commissie zich bezig houdt zijn voornamelijk:

 • Het samenstellen van een interessant programma
 • Contacten leggen en onderhouden met sprekers
 • Streven naar hoge kwaliteit van de onderwerpen en presentaties, accreditatiewaardig
 • Creëren van een mooi platvorm voor het symposium (locatie, catering, entertainment)

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Myrthe Paarlberg
Klaas-Pytrik Marsman
Lisanne Slingerland
Tim Schurink
Danielle Muis

Mail: dkb@nvbmh.nl

De commissie kwaliteit heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de Medisch Hulpverlener te waarborgen.Activiteiten waarmee de commissie zich bezig houdt zijn voornamelijk:

 • Stimuleren van registratie in het kwaliteitsregister
 • Controleren van accreditatie van nascholing
 • Bevorderen van beschikbaarheid en toegankelijkheid van nascholing
 • Stimuleren van de uniformiteit en kwaliteit van de opleidingen in Nederland
 • Herziening beroepsprofiel aansluitend op actuele wetgeving en ontwikkelingen in het onderwijs

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Jeanne Spaan
Sophie Kreumer
Floris Hegeman

Mail: kwaliteit@nvbmh.nl

Binnen de Commissie Kwaliteit bestaan er nog twee onafhankelijke commissies:

Commissie registratie en herregistratie

Commissie Registratie en Herregistratie is verantwoordelijk voor het goedkeuren en beoordelen van dossiers van Medisch Hulpverleners die zich willen inschrijven of herregistreren in het kwaliteitsregister. Zij controleren of de Medisch Hulpverleners aan de inschrijfeisen voldoen die staan beschreven in het document Reglement 1e registratie Kwaliteitsregister NVBMH. Na de registratieperiode beoordeelt deze commissie of een Medisch Hulpverlener voldoende punten heeft behaald voor een herregistratie.

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Ferdi Tabak

Mail: register@nvbmh.nl

Commissie accreditatie

Commissie accreditatie is verantwoordelijk voor het beoordelen van bij- en nascholingen, voor accreditatie punten. Zij kennen punten toe aan deze activiteiten aan de hand van de Richtlijn Accreditatie voor bij- en nascholingen.

Deze commissie bestaat op dit moment uit:
Marleen Vernooij – Coördinator Accreditatie

Mail: accreditatie@nvbmh.nl

Ten behoeve van de oprichting en ondersteuning van het kwaliteitsregister NVBMH is de werkgroep kwaliteitsregister opgericht. Activiteiten waarmee de werkgroep zich bezig houdt zijn voornamelijk:

 • Ontwikkeling van het kwaliteitsregister
 • Ontwikkelen van de website waar Bachelor Medisch Hulpverleners zich eenvoudig in het kwaliteitsregister kunnen registreren en het register kunnen raadplegen
 • Opstellen van reglementen voor registratie eisen kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners

De werkgroep kwaliteitsregister is opgeheven na het voltooien van de oprichting van het kwaliteitsregister per 1 juli 2017. Commissie Kwaliteit houd zich bezig met de operationele zaken van het Kwaliteitsregister NVBMH.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?