Eerste registratie

Registratie in het kwaliteitsregister

Zolang je in Nederland je beroep van Bachelor Medisch Hulpverlener wilt uitoefenen, zoals de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bedoelt, dien je ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister van de NVBMH. Het kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners heeft als doel bij te dragen aan het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van het vak van Bachelor Medisch Hulpverlener. Door je in het kwaliteitsregister te registreren, geef je aan dat je als Bachelor Medisch Hulpverlener werkzaam bent en bekwaam bent om het vak van Bachelor Medisch Hulpverlener uit te voeren. Met behulp van het kwaliteitsregister worden Bachelor Medisch Hulpverleners gestimuleerd kennis en vaardigheden te verwerven die invloed hebben op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners is een openbaar register.

 • De inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar, daarna vervalt de inschrijving in het kwaliteitsregister automatisch, tenzij er wordt voldaan aan de voorwaarden voor herregistratie;
 • Voor de behandeling van een aanvraag tot registratie in het kwaliteitsregister brengt de NVBMH kosten in rekening.

Registratie in het Kwaliteitsregister

Na diplomeren moet je je aanmelden voor het kwaliteitsregister en geldt de richtlijn eerste registratie in het Kwaliteitsregister. Nadat je toegang hebt verkregen van het secretariaat moet het diploma Bachelor Medisch Hulpverlener samen met een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie ingediend worden in de digitale omgeving. De Commissie Registratie en Herregistratie beoordeelt je aanvraag en maakt bij het aanleveren van de juiste documenten een persoonlijke dossier voor je aan.

De inschrijvingsduur is vijf jaar, daarna vervalt de inschrijving in het kwaliteitsregister automatisch, tenzij er wordt voldaan aan de voorwaarden voor herregistratie. Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de Medisch Hulpverlener minimaal 200 accreditatiepunten te behalen waarvan minimaal 100 A-punten én werkzaam te zijn als Bachelor Medisch Hulpverlener. A-punten worden automatisch bijgeschreven in het dossier nadat de Medisch Hulpverlener een scholing heeft gevolgd welke vooraf is geaccrediteerd door de NVBMH. B-punten kunnen zelf in het dossier worden ingevoerd en bestaan uit individuele deskundigheidsbevordering. Denk hierbij aan publicaties, voordrachten, e-learning, protocol-ontwikkeling of bestuur/commissie werk binnen de NVBMH. De NVBMH past de Richtlijn accreditatie bij- en nascholingsactiviteiten toe. Hierin staan de regels die gelden bij het toekennen van accreditatiepunten voor bij- en nascholingen. Na de registratiecyclus van vijf jaar beoordeeld de Commissie Registratie en Herregistratie van de NVBMH of je voldoende accreditatiepunten hebt behaald voor herregistratie.

Voor de behandeling van een aanvraag tot eerste registratie of herregistratie in het kwaliteitsregister brengt de NVBMH kosten in rekening.

Registratie eisen

De eisen voor registratie in het kwaliteitsregister vind je in het Richtlijn accreditatie bij- en nascholingsactiviteiten.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u een aanmeldingsformulier voor het Kwaliteitsregister in te vullen. U gaat als volgt te werk.
Lees de hele handleiding hier.

 1. Maak een account aan

  Maak een account aan en vul het aanmeldingsformulier volledig in.
  Ben je al lid? Als algemeen lid kan je via het menu ‘kwaliteitsregister’ je aanmelding starten.

   

   Aanmeldingsformulier

 2. Log in bij het Kwaliteitsregister

  Nadat u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail met instructies voor het Kwaliteitsregister.

Heeft u bovenstaande procedure nauwlettend gevolgd, dan kunt u de vereiste documenten behorende bij uw aanvraag uploaden, alsmede het vereiste registratiegeld voldoen.

Buitenlands gediplomeerden

Voor registratie van buitenlands gediplomeerden geldt een aparte registratie.

Terug

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?