Herregistratie

Herregistratie in het Kwaliteitsregister

De maximale inschrijvingsduur in het kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners is vijf jaar. Dit heeft tot gevolg dat je je periodiek dient te herregistreren. Om in aanmerking te komen voor herregistratie is het volgende van belang:

  • Zes weken voordat de inschrijvingsdatum expireert, vraag je de NVBMH, in dezen vertegenwoordigd door het uitvoeringsorgaan Kwaliteitsregister, om herregistratie;
  • Je voldoet aan de herregistratie-eisen van de NVBMH en kunt dit met bewijsstukken aantonen;
  • De (her)inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar, daarna vervalt de inschrijving in het Kwaliteitsregister automatisch;
  • Voor de behandeling van een aanvraag tot herregistratie in het kwaliteitsregister brengt de NVBMH kosten in rekening.

Herregistratie-eisen

De eisen voor herregistratie in het kwaliteitsregister vind je in het Reglement herrregistratie Kwaliteitsregister NVBMH Versie 3.2 juni 2018

Gebruik deze Verklaring Werkzaamheden Kwaliteitsregister NVBMH 0m je werkzame uren aan te tonen.

Bevoegdheidsbeperkingen

Doorhalingen van inschrijvingen in het kwaliteitsregister NVBMH worden gepubliceerd.

Terug

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?