Informatie voor Medisch Hulpverleners

GAIA voor Medisch Hulpverleners

GAIA – Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie, ook bekend onder het PE-onlinesysteem, is de digitale vorm van het persoonlijk kwaliteitsdossier. In GAIA houd je je deskundigheidsbevordering bij. Al je deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. vooraf geaccrediteerde scholingen komen automatisch in je dossier als A-punten, andere deskundigheid bevorderende activiteiten kun je zelf invoeren als B-punten. Na de registratiecyclus van vijf jaar beoordeeld de Commissie Registratie en Herregistratie van de NVBMH of je voldoende accreditatiepunten hebt behaald. Daarnaast is GAIA een bron van vooraf geaccrediteerde scholingen, cursussen, symposia, congressen en e-learning.

Wanneer je als Bachelor Medisch Hulpverlener werkt dien je op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)  ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister van de NVBMH. Het kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners heeft als doel bij te dragen aan het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van het vak. Met behulp van het kwaliteitsregister worden Bachelor Medisch Hulpverleners gestimuleerd kennis en vaardigheden te verwerven die invloed hebben op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners is een openbaar register.

Registratie in het Kwaliteitsregister

Na diplomeren moet je je aanmelden voor het kwaliteitsregister en geldt de richtlijn eerste registratie in het Kwaliteitsregister. Nadat je toegang hebt verkregen van het secretariaat moet het diploma Bachelor Medisch Hulpverlener samen met een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie ingediend worden in de digitale omgeving. De Commissie Registratie en Herregistratie beoordeeld je aanvraag en maakt bij het aanleveren van de juiste documenten een persoonlijke dossier voor je aan.

De inschrijvingsduur is vijf jaar, daarna vervalt de inschrijving in het kwaliteitsregister automatisch, tenzij er wordt voldaan aan de voorwaarden voor herregistratie. Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de Medisch Hulpverlener minimaal 200 accreditatiepunten te behalen waarvan minimaal 100 A-punten én werkzaam te zijn als Bachelor Medisch Hulpverlener. A-punten worden automatisch bijgeschreven in het dossier nadat de Medisch Hulpverlener een scholing heeft gevolgd welke vooraf is geaccrediteerd door de NVBMH. B-punten kunnen zelf in het dossier worden ingevoerd en bestaan uit individuele deskundigheidsbevordering. Denk hierbij aan publicaties, voordrachten, e-learning, protocol-ontwikkeling of bestuur/commissie werk binnen de NVBMH. De NVBMH past de Richtlijn accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten NVBMH toe. Hierin staan de regels die gelden bij het toekennen van accreditatiepunten voor bij- en nascholingen. Na de registratiecyclus van vijf jaar beoordeeld de Commissie Registratie en Herregistratie van de NVBMH of je voldoende accreditatiepunten hebt behaald voor herregistratie.

Voor de behandeling van een aanvraag tot eerste registratie of herregistratie in het kwaliteitsregister brengt de NVBMH kosten in rekening.

Berichten ontvangen van het Kwaliteitsregister

Je ontvangt vanuit het kwaliteitsregister geen automatische berichten. Je moet specifiek aangeven berichten te willen ontvangen. Dit stel je in nadat je bent ingelogd, klik op ‘kwaliteitsregister’ en vervolgens bovenin op ‘mijn gegevens’. Stel bij ‘meldingen’ in of je mail wilt ontvangen en hoe vaak. Als je hebt ingesteld dat je mail wilt ontvangen, ontvang je bericht op het bij het kwaliteitsregister bekende mailadres op het moment dat er iets verandert in je dossier (bijvoorbeeld als er punten zijn bijgeschreven).

Bewijs van registratie downloaden

Als je inschrijving in het Kwaliteitsregister voltooid is, kun je een ‘bewijs van registratie’ downloaden. Deze moet je ook overleggen bij de werkgever voordat je in dienst gaat. Je bewijs van registratie vind je nadat je bent ingelogd, klik op ‘kwaliteitsregister’ en vervolgens boven in op ‘mijn gegevens’. Wanneer je hier helemaal naar beneden scrolt zie je een mogelijkheid om je ‘bewijs van registratie’ te downloaden.

Handleidingen voor het verkrijgen van punten

 

Terug

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?