Nieuws

Al het nieuws

Lustrum BMH

Op 21 januari 2016 heeft Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een lustrum georganiseerd voor het vijfjarig bestaan van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening. Op de lustrumdag is de nieuwe differentiatie van de BMH op de HAN nader toegelicht: Cardiodiagnostiek. Ook waren er sprekers van Ambulancezorg Limburg-Noord, die hun toekomstvisie op de ambulancezorg lieten zien […]  
Lees verder

Stand van zaken art. 36a Wet BIG BMH december 2015

Zoals jullie weten is de Werkgroep AMvB Art. 36a Wet BIG BMH belast met het schrijven van de Algemene Maatregel van Bestuur om de Bachelor Medisch Hulpverlener op te nemen in een experimenteerartikel van de wet BIG. Het Concept AMvB is inmiddels door de Minister in het inspraaktraject gebracht en ligt straks voor bij de […]  
Lees verder

MINI-SYMPOSIUM

NVBMH presenteert: MINI-SYMPOSIUM Professionalisering van de Medisch Hulpverlener DATUM: Donderdag 26 november PLAATS: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kappitelweg 33 te Nijmegen in zaal A004. TIJD: Van 16:30 tot 21:00 uur. PROGRAMMA: 16:30 – 17:00 uur Ontvangst met koffie en thee 17:00 – 17:45 uur Het kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners Dhr. W. Lasut – […]  
Lees verder

Oprichting Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners

Vrijdag 12 december 2014 is de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) opgericht. De NVBMH is een beroepsvereniging die de belangen van aangesloten studenten en afgestudeerde Bachelor Medisch Hulpverleners behartigd. Hier is volop behoefte aan door de relatieve onbekendheid van het beroep. Zo is de vereniging deelnemer in het Landelijk Platform BMH en is […]  
Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?