Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vier en ten hoogste tien personen. De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden uit de leden van de vereniging. Het bestuur kiest vervolgens uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Enkele functies kunnen samenvallen maar de functie van voorzitter is niet met een andere functie verenigbaar. Het bestuur vergadert iedere maand in Utrecht.

De vereniging is op 12 december 2014 opgericht.

 

Het huidige bestuur

Het bestuur is bereikbaar via het algemene mailadres dagelijksbestuur@nvbmh.nl.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?