Kwaliteitsbeleid NVBMH

GAIA voor Medisch Hulpverleners

GAIA – Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie, ook bekend onder het PE-onlinesysteem, is de digitale vorm van het persoonlijk kwaliteitsdossier. In GAIA houd je je deskundigheidsbevordering bij. Al je deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. Nederlandse scholingen komen automatisch in je dossier, andere deskundigheid bevorderende activiteiten kun je zelf toevoegen. Na de registratiecyclus van 5 jaar kijkt het uitvoeringsorgaan Herregistratie van de NVBMH of je voldoende accreditatiepunten hebt behaald.

Daarnaast is GAIA een bron van informatie voor alle geaccrediteerde aangeboden scholingen, cursussen, symposia, congressen en e-learning.

Toegang tot GAIA is te verkrijgen door je aan te melden voor het kwaliteitsregister.

 

Berichten ontvangen van het Kwaliteitsregister

Je ontvangt vanuit het kwaliteitsregister geen automatische berichten. Je moet specifiek aangeven berichten te willen ontvangen. Dit stel je in nadat je bent ingelogd, klik op ‘kwaliteitsregister’ en vervolgens bovenin op ‘mijn gegevens’. Stel bij ‘meldingen’ in of je mail wilt ontvangen en hoe vaak. Als je hebt ingesteld dat je mail wilt ontvangen, ontvang je bericht op het bij het kwaliteitsregister bekende mailadres op het moment dat er iets verandert in je dossier (bijvoorbeeld als er punten zijn bijgeschreven).

 

Bewijs van registratie downloaden

Als je inschrijving in het Kwaliteitsregister voltooid is, kun je een ‘bewijs van registratie’ downloaden. Deze moet je ook overleggen bij de werkgever voordat je in dienst gaat. Je bewijs van registratie vind je nadat je bent ingelogd, klik op ‘kwaliteitsregister’ en vervolgens boven in op ‘mijn gegevens’. Wanneer je hier helemaal naar beneden scrolt zie je een mogelijkheid om je ‘bewijs van registratie’ te downloaden.

GAIA voor aanbieders van scholing

Organiseert u een nascholing en wilt u deze laten accrediteren? Dan kunt u gemakkelijk gebruik maken van GAIA. Vraag een account aan en/of laat uw organisatie autoriseren door de NVBMH.

Autorisatie van uw account

In het vervolgscherm voor het aanmaken van een account kunt u de gegevens van uw organisatie invullen. Het GAIA systeem heeft deze gegevens nodig om uw organisatie goed te kunnen registreren. Nadat u de gegevens heeft verstuurd, ontvangt u uw inloggegevens. Na het inloggen in uw account kunt u deze gegevens terugvinden en desgewenst wijzigen via het menu organisatiegegevens. U kunt via het menu tevens uw organisatielogo uploaden voor gebruik in het nascholingsoverzicht.

Scholing laten accrediteren

Via GAIA kunt u uw bij- en nascholingen rechtstreeks ter accreditatie aanbieden aan de NVBMH. De vereniging krijgt hier een melding van. U ontvangt vervolgens een factuur en als de factuur betaald is, ontvangt u de beoordeling van uw nascholing.

Accreditatieregelgeving

De NVBMH is verantwoordelijk voor de beoordeling en het toekennen van punten. Soms is aanvullende informatie nodig, of moet u de aanvraag aanpassen om accreditatiepunten toegekend te krijgen. De NVBMH past de ‘Richtlijn Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten‘ van 2016 toe. Hierin staan de regels die gelden bij het toekennen van accreditatiepunten voor bij- en nascholingen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het aanbieden van na- en bijscholingsactiviteiten vindt u in onderstaand document:

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?