Herregistratie

Herregistratie in het Kwaliteitsregister

De maximale inschrijvingsduur in het kwaliteitsregister voor Bachelor Medisch Hulpverleners is vijf jaar. Dit heeft tot gevolg dat u zich periodiek dient te herregistreren. Om in aanmerking te komen voor herregistratie is het volgende van belang:

  • Zes weken voordat uw inschrijvingsdatum expireert, vraagt u de NVBMH, in dezen vertegenwoordigd door het uitvoeringsorgaan Kwaliteitsregister, om herregistratie;
  • U voldoet aan de herregistratie-eisen van de NVBMH en kunt dit met bewijsstukken aantonen;
  • De (her)inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar, daarna vervalt de inschrijving in het Kwaliteitsregister automatisch;
  • Voor de behandeling van een aanvraag tot herregistratie in het kwaliteitsregister brengt de NVBMH kosten in rekening.

Herregistratie-eisen

De eisen voor herregistratie in het kwaliteitsregister vindt u in het Reglement herrregistratie Kwaliteitsregister NVBMH Versie 3.2 juni 2018

Bevoegdheidsbeperkingen

Doorhalingen van inschrijvingen in het kwaliteitsregister NVBMH worden gepubliceerd.

Aanmelden voor kwaliteitsregister?

Indien u zich wilt aanmelden voor het Kwaliteitsregister, klikt u op de button Meer informatie

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?