NVBMH-dossiers

Wet BIG en tijdelijke BIG-registratie

Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid – Wet BIG artikel 36a

Sinds 1 mei 2017 staat de Bachelor Medisch Hulpverlener in de Wet BIG onder Artikel 36a. Dit betekend een experimenteerperiode van 5 jaar voor de Bachelor Medisch Hulpverlener. In de Algemene Maatregel van Bestuur staat het tijdelijk besluit voor de zelfstandige bevoegdheid voor de Bachelor Medisch Hulpverlener.

Besluit van 5 april 2017, houdende regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de bachelor medisch hulpverlener:

Lees verder

 

Handreiking bij de tijdelijke zelfstandige bevoegdheid

Voor de toepassing van het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener is een handreiking geschreven welke is afgestemd met; AZN, NFU, NVZ, NVBMH, CZO, NAPA en de NVSHV:

Lees verder

 

Tijdelijke BIG-registratie

Per 1 januari 2019 moet de bachelor medisch hulpverlener ingeschreven staan in het BIG-register met een tijdelijk registratie. Het CIBG geeft aan hoe de registratie in zijn werk gaat:

Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?