Opleiding

In september 2010 is de door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) geaccrediteerde Bacheloropleiding Medische Hulpverlening gestart aan de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op verzoek van het werkveld om een dreigend tekort aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg te voorkomen.

De vierjarige Hbo opleiding legt in de eerste twee jaar een gemeenschappelijke brede basis met onder andere theorie en praktische vaardigheden van anatomie, (patho)fysiologie, farmacologie, communicatie en verpleegkundige handelingen. In de opleiding komen de CanMEDS competenties uitgebreid aan de orde. Hierdoor is de Bachelor Medisch Hulpverlener opgeleid in onder andere:

  • vakinhoudelijk handelen
  • communicatie
  • maatschappelijk handelen
  • samenwerken
  • organisatie
  • kennis en wetenschap
  • professionaliteit

De Bachelor Medisch Hulpverlener beschikt over een brede medische basiskennis waarbij de kern telkens is het diagnosticeren en bewaken van de gezondheidstoestand van de patiënt en therapeutisch handelen. In de laatste twee jaar van de opleiding kiest de student een afstudeerrichting uit een van de verschillende keuzemogelijkheden (spoedeisende hulp, ambulancezorg, anesthesie, operatieve zorg en cardio-diagnostiek) en loopt zijn of haar stages in het werkveld van deze afstudeerrichting. In 2012 is ook de Hogeschool Rotterdam gestart met de Bacheloropleiding Medisch Hulpverlening.

Opleidingsinstituten

Documenten

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?