Nieuws / Algemeen

Al het nieuws

Lustrum BMH

Op 21 januari 2016 heeft Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een lustrum georganiseerd voor het vijfjarig bestaan van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening. Op de lustrumdag is de nieuwe differentiatie van de BMH op de HAN nader toegelicht: Cardiodiagnostiek. Ook waren er sprekers van Ambulancezorg Limburg-Noord, die hun toekomstvisie op de ambulancezorg lieten zien […]  
Lees verder

Stand van zaken art. 36a Wet BIG BMH december 2015

Zoals jullie weten is de Werkgroep AMvB Art. 36a Wet BIG BMH belast met het schrijven van de Algemene Maatregel van Bestuur om de Bachelor Medisch Hulpverlener op te nemen in een experimenteerartikel van de wet BIG. Het Concept AMvB is inmiddels door de Minister in het inspraaktraject gebracht en ligt straks voor bij de […]  
Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?